top of page

[BESCHIKBAAR VANAF 5 APRIL 2022]

 

Onze gedachtenfamilie stelt al heel lang de juiste diagnoses op basis van een kritische analyse van de moderne wereld. Het bleef om enkele richtlijnen te trekken. Proberen pragmatisme en ideaal te verzoenen,  dit programma bevat maatregelen die zowel realistisch als radicaal zijn om onze kwalen bij de wortel aan te pakken. Zoals Gustave Thibon het samenvatte: "de samenleving wordt een hel zodra je er een paradijs van wilt maken". Het is dus geenszins een kwestie van een ideologie toepassen op de werkelijkheid. We willen een wereld herbouwen die beschermd is tegen progressief totalitarisme en de absolute overheersing van de machten van het geld. We willen een stad waar mannen de betekenis van vrijheid en verantwoordelijkheid opnieuw kunnen leren, de liefde voor hun identiteit en de moed om die onder alle omstandigheden te verdedigen.

 

Collectief werk:

Sprekers en medewerkers van de denktank Academia Christiana hebben zich geconcentreerd op hun vakgebied om dit programma te schrijven. Hoge ambtenaren, economen, gekozen functionarissen, leraren, universiteitsprofessoren of artsen, wat hen drijft is hun liefde voor het algemeen welzijn.

 

Inhoud :

 • Voorwoord, Jean-Eudes Gannat

 • School en onderwijs, Victor Aubert

 • Frans buitenlands beleid, Thibaud Gibelin

 • Landbouw en voeding, Guillaume Travers

 • Het gezin, spil van de samenleving: van ontbinding tot erkenning, Anne Trewby

 • Geld en financiën, Guillaume Travers

 • Belastingen, Guillaume Travers

 • Rechtsstaat en herziening van de grondwettigheid van wetten, Guillaume Bernard

 • Onveiligheid en gerechtigheid, Guillaume Bernard

 • Identiteitsnood: van vreemdelingenrecht tot remigratierecht, Jean-Yves Le Gallou

 • Sociaal beleid, Guillaume Travers

 • Gezondheid, Dr. Michel Pareti

 • Geheugen en identiteit, Victor Aubert

 • Cultuur, Anne Brassié en medewerkers

 • Verhuizing, Guillaume Travers

 

Voor elke verkiezing ligt het woord programma op ieders lippen. De politieke voorstellen smelten van alle kanten samen zonder ooit echt gelezen te worden door de kiezers.

 

In dit werk stelt Academia Christiana op de belangrijkste gebieden - van buitenlands beleid tot gezondheid, via onderwijs of belastingen - concrete maatregelen voor om terug te keren naar de basis, voorafgegaan door een presentatie over de stand van zaken van het behandelde onderwerp en gevolgd door een ontwikkeling over de ideale visie op dit thema, te realiseren doelstelling op middellange of lange termijn. De auteurs, hoge ambtenaren, economen, gekozen functionarissen, docenten, universiteitsprofessoren en zelfs artsen maken, op basis van hun expertise, heldere observaties en stellen concrete oplossingen voor. Zoveel maatregelen waarmee het mogelijk is om de programma's van de verschillende kandidaten te vergelijken om hun werkelijke zorg voor het algemeen welzijn te beoordelen. Hier is dus een uitstekend instrument ten dienste van politiek onderscheidingsvermogen, om in ieders handen te leggen, in een tijd waarin miljoenen Fransen zich voorbereiden om hun keuze te maken.

Politiek programma van een generatie in de storm - Nieuwe editie

€ 14,00Prijs
  bottom of page